H 1 1,00794 Водород He 2 4,00260 Гелий
Li 3 6,941 Литий Be 4 9,01218 Бериллий B 5 10,811 Бор C 6 12,011 Углерод N 7 14,0067 Азот O 8 15,9994 Кислород F 9 18,9984 Фтор Ne 10 20,179 Неон
Na 11 22,9897 Натрий Mg 12 24,305 Магний Al 13 26,9815 Алюминий Si 14 28,0855 Кремний P 15 30,9737 Фосфор S 16 32,066 Сера Cl 17 35,453 Хлор Ar 18 39,948 Аргон
K 19 39,0983 Калий Ca 20 40,078 Кальций Sc 21 44,9559 Скандий Ti 22 47,88 Титан V 23 50,9415 Ванадий Cr 24 51,9961 Хром Mn 25 54,9380 Марганец Fe 26 55,847 Железо Co 27 58,9332 Кобальт Ni 28 58,69 Никель
Cu 29 63,546 Медь Zn 30 65,39 Цинк Ga 31 69,723 Галлий Ge 32 72,59 Германий As 33 74,9216 Мышьяк Se 34 78,96 Селен Br 35 79,904 Бром Kr 36 83,80 Криптон
Rb 37 85,4678 Рубидий Sr 38 87,62 Стронций Y 39 88,9059 Иттрий Zr 40 91,224 Цирконий Nb 41 92,9064 Ниобий Mo 42 95,94 Молибден Tc 43 97,9072 Технеций Ru 44 101,07 Рутений Rh 45 102,905 Родий Pd 46 106,42 Палладий
Ag 47 107,868 Серебро Cd 48 112,41 Кадмий In 49 114,82 Индий Sn 50 118,710 Олово Sb 51 121,75 Сурьма Te 52 127,60 Теллур I 53 126,904 Иод Xe 54 131,29 Ксенон
Cs 55 132,905 Цезий Ba 56 137,33 Барий La* 57 138,905 Лантан Hf 72 178,49 Гафний Ta 73 180,947 Тантал W 74 183,85 Вольфрам Re 75 186,207 Ренетий Os 76 190,2 Осмий Ir 77 192,22 Иридий Pt 78 195,08 Платина
Au 79 196,966 Золото Hg 80 200,59 Ртуть Ti 81 204,383 Таллий Pb 82 207,2 Свинец Bi 83 208,982 Висмут Po 84 209,987 Полоний At 85 222,017 Астат Rn 86 131,29 Радон
Fr 87 223,019 Франций Ra 88 226,025 Радий Ac** 89 227,027 Актиний Rf 104 [261] Резерфордий Db 105 [262] Дубний Sg106 [263] Сиборговий Bh 107 [262] Борий Hs 108 [265] Хассий Mt 109 [266] Мейтнерий Uun 110 [271] Ун-ун-нулий

Ce 58 140,12 Церий Pr 59 140,90 Празеодим Nd 60 144,24 Неодим Pm 61 [147] Прометий Sm 62 150,35 Самарий Eu 63 151,96 Европий Gd 64 157,25 Гадолиний Tb 65 158,92 Тербий Dy 66 162,5 Диспрозий Ho 67 164,93 Гольмий Er 68 167,26 Эрбий Tm 69 168,93 Тулий Yb 70 173,04 Иттербий Lu 71 174,97 Лютеций
Th 90 232,03 Торий Pa 91 231,03 Протактиний U 92 238,02 Уран Np 93 237,04 Нептуний Pu 94 244,06 Плутоний Am 95 243,06 Америций Cm 96 247,07 Кюрий Bk 97 247,07 Берклий Cf 98 251,07 Калифорний Es 99 252,08 Эйнштейний Fm 100 257,09 Фермий Md 101 258,09 Менделеевий No 102 259,10 Нобелий Lr 103 260,10 Лоуренсий